HomeContact

Vakantie-in-Oostduinkerke

Webshop » Info » Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

 1. Na reservatie per telefoon, fax of e-mail wordt het appartement gereserveerd voor de gevraagde periode. Er wordt een huurcontract voor seizoenverhuring opgemaakt in tweevoud. Eén exemplaar wordt ondertekend teruggestuurd. Bij reservatie wordt de helft van de huurprijs betaald.

 2. De andere helft van de huurprijs + eventuele opkuis + de waarborg moet ten laatste twee weken voor het begin van de huurperiode betaald worden.

 3. Het verbruik van gas, water en elektriciteit is niet inbegrepen in de prijs.

 4. Als de huurder het saldo niet tijdig betaalt, heeft de verhuurder het recht het appartement verder te verhuren.

 5. De waarborg wordt, na aftrek van de kosten van gas, water en elektriciteit, eventuele opkuis en eventuele schade ten laatste tegen het einde van de volgende maand na verhuring overgeschreven op de rekening van de huurder.

 6. Als de waarborg niet volstaat voor het dekken van de onkosten/eventuele opkuis/schade moet de huurder het verschuldigde bedrag betalen aan de huurder.

 7. De ontvangst en het terugbezorgen van de sleutels gebeurt in afspraak met de verhuurder.

 8. Er wordt niet verhuurd aan groepen (jeugdverenigingen, sportclubs, studentenverenigingen, ...), dus enkel aan gezinnen. Als de huurder ondervindt dat er toch groepen verblijven in het appartement, kan hij de huur onmiddellijk verbreken.

 9. Onderverhuren is verboden.

 10. Dieren zijn toegelaten, wel op voorwaarde dat ze geen schade aanrichten en na verwittiging aan de eigenaar.

 11. De huurder respecteert de geldende normen i.v.m. lawaaihinder in het appartementsgebouw.

 12. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 13. De huurder verbindt er zich toe de woning als een goede huisvader te gebruiken, te reinigen op het einde van de huurperiode en netjes achter te laten.

Webshop gemaakt met EasyWebshop